KHÓA HỌC
PHÁT TRIỂN LÃNH ĐẠO
theo John Maxwell

#Tăng-Trưởng
#PHÁT-TRIỂN
#NHÂN-CẤP
Bắt đầu từ 3/3/2022
19h30-21h30 tối thứ 5 hàng tuần

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

(Lớp học ĐÃ ngừng nhận đăng ký miễn phí từ ngày 17/3/2022)
Bạn có thể xem video khóa học bên dưới và ĐĂNG KÝ bộ video khóa học đầy đủ.

Giới thiệu khóa học 

Tổng cộng 6 học phần với 36 Modules x 2h học mỗi tuần, khóa học trang bị từ rất căn bản đến nâng cao quá trình hình thành người lãnh đạo bao gồm:
1) Phẩm cách: Chính trực, đạo đức, khiêm nhường, động cơ, các giá trị cốt lõi...
2) Kỹ năng: Phát triển con người, Truyền thông, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề...
3) Chiến lược: Quản trị thời gian, Lập kế hoạch hiệu quả, Ưu tiên, Tầm nhìn...

Thời gian học: 19h30-21h30 tối thứ 5 hàng tuần từ 3/3/2022 đến 3/11/2022.
Hình thức học: Trực tiếp trên Zoom, đọc sách giáo trình và làm bài tập hàng tuần.

Chương trình hiện tại chỉ dành cho:
1) Mục sư, truyền đạo
2) Lãnh đạo mục vụ
3) Trưởng nhóm tế bào

đang làm công tác phục vụ/ Mục vụ trong các Hội thánh.

Ai nên tham dự khóa học?

Nội Dung Khóa Học

Kỳ Học 3

1. Chức nghiệp lãnh đão bắt đầu từ quan điểm 
2. Nhóm thân tín của nhà lãnh đão
3. Chúa Cứu Thế Giê-xu: Nhà truyền thông tuyệt vời 
4. Việc lãnh đạo trong những lúc khó khăn
5. Năm cấp độ trong chức nghiệp lãnh đạo
6. Nghệ thuật hầu việc

Kỳ Học 2

1. Sự thử nghiệm trong chức phận lãnh đạo
2. Được an toàn hay bị phá ngầm
3. Uỷ thác nhậm vụ và phát triển nhân sự
4. Sự đồng công giúp hoàn thành ước mơ chung
5. Một sự đầu tư khôn ngoan hơn hết
6. Lượng định sự tăng trưởng chức phận lãnh đạo

Kỳ Học 1

Module 1. Sự kêu gọi của Đức Chúa Trời để chúng ta lãnh đạo
Module  2. Tấm lòng của nhà lãnh đạo
Module 3. Tôi có một ước mơ
Module 4. Sắp đặt ưu tiên và đưa ra quyết định
Module 5. Trau dồi kỹ năng quần chúng
Module 6. Lên kế hoạch cho chiến lược

Kỳ Học  4

1. Đời sống theo như đã được định cho quí vị
2. Nhà lãnh đạo cầu nguyện như thế nào 
3. Khám phá ân tứ thuộc linh của quí vị
3.1. Công cụ cho việc khám phá các ân tứ thuộc linh
4. Tôi thích phong cách của quí vị 
5.Làm thế nào để phát triển lãnh đạo
6. Các nét tính cách của một nhà lãnh đạo phi thường

Kỳ Học 5

1. Nền móng của  sự lãnh đạo 
2. Lãnh đạo là quản gia
3. Lãnh đạo các tính khí khác nhau
4. Các nguyên tắc để hoàn thành công việc 
5. Sức mạnh của sự cộng tác
6. Lựa chọn quyết định cuộc đời 

Kỳ Học 6

1. Để hôm nay trở thành kiệt tác.
2. Lãnh đạo và Sự đáng tin cậy.
3. Time - Tick Tock: Quản Trị Thời gian Hiệu Quả.
4. Lãnh đạo và mối quan hệ: nâng tôi lên hay hủy hoại tôi.
5. Lãnh đạo trong vai trò Huấn luyện viên.
6. Mục đích tối hậu của công tác lãnh đạo.

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Giáo viên hướng dẫn

Thạc sĩ (MAT)
Sáng lập khóa học BestYou - Khai Phóng Tiềm Năng

Mục sư 

Trần Văn Pháp

Chương trình giảng dạy quốc tế của EQUIP bao gồm các nguyên tắc lãnh đạo trong Kinh Thánh mà chúng tôi tin rằng nó phù hợp cho cả thế giới ở mọi thời đại. Trong mỗi quyển, có sáu bài học dành cho ba lĩnh vực quan trọng đối với sự phát triển năng lực lãnh đạo.
1. Hình Thành Thuộc Linh: chính trực, đạo đức, khiêm tốn, động cơ, giá trị cốt lõi.
2. Hình Thành Kỹ Năng: phát triển con người, giao tiếp, xây dựng đội nhóm, giải quyết vấn đề.
3. Hình Thành Chiến Lược: Lập kế hoạch hiệu quả, thứ tự ưu tiên, tầm nhìn.

KỲ HỌC 1
Module 1. Chúa Gọi Để Dẫn Dắt: Chúa kêu gọi chúng ta để dẫn dắt như thế nào. Được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, chúng ta được tạo ra để lãnh đạo, có thẩm quyền trên toàn trái đất và sử dụng khả năng lãnh đạo mà Ngài ban cho chúng ta.
Module 2. Tấm Lòng Của Một Người Lãnh Đạo: Các nhà lãnh đạo phát triển những phẩm chất như thế nào để khiến họ khác biệt với những người khác. Các bước để chuẩn bị tấm lòng (trái tim) của chúng ta và những lý do vì sao một tấm lòng chính trực thì rất quan trọng cho các nhà lãnh đạo đều được giải quyết/đề cập đến.
Module 3. Tôi Có Một Ước Mơ: Định nghĩa tầm nhìn, bao gồm các bước để hoàn thành tầm nhìn của Đức Chúa Trời, gợi ý nhiều phương pháp khác nhau mà Đức Chúa Trời sử dụng để truyền cảm hứng cho tầm nhìn và cung cấp các công cụ để thực hiện tầm nhìn.
Module 4. Sự Ưu Tiên Và Ra Quyết Định: Bao gồm một bài kiểm tra và bản thân tự đánh giá về việc tận dụng tối đa một ngày. Nguyên tắc 80/20 được giải thích với những bài học kinh nghiệm từ nguyên tắc này.

Module 5. Trau Dồi Kỹ Năng Con Người: Điều mà mọi nhà lãnh đạo nên biết về con người là động cơ chính của bài học này cũng như các mối quan hệ đóng vai trò quan trọng trong lãnh đạo.

Module 6. Lập Kế Hoạch Chiến Lược: Giải thích các ví dụ về lập kế hoạch trong Kinh Thánh. Đưa ra sự tương tự về đường cong sigmoid theo các bước để lập kế hoạch chiến lược hiệu quả.
KỲ HỌC 2
1. Kiểm Tra Lãnh Đạo: Mô tả mười bài kiểm tra trong cuộc sống cho thấy tiềm năng và sự trưởng thành của lãnh đạo.

2. Bảo Vệ Hay Phá Hoại: Làm thế nào để nhận ra sự bất an trong hành vi của bạn và chìa khóa của sự an toàn về mặt cảm xúc.

3. Giao Việc Và Phát Triển Con Người: Môi-se được sử dụng như là một ví dụ cho việc chuyển từ cấp số cộng sang cấp số nhân trong khả năng lãnh đạo. Các phương pháp hướng đến việc làm thế nào để lựa chọn và phát triển người khác trong khi giao việc.

4. Làm Việc Nhóm Khiến Cho Ước Mơ Làm Việc: Điều gì tạo nên một nhóm hiệu quả? Bài học này gồm có 10 câu hỏi để hỏi và đánh giá nhóm của bạn.

5. Sự Đầu Tư Thông Minh Nhất Bạn Sẽ Làm: Định nghĩa về cố vấn, cam kết được viết ra và đưa ra các bước để bắt đầu quá trình của cố vấn lãnh đạo. Chúa Giê-xu là một ví dụ về người cố vấn tuyệt vời nhất.

6. Đo Lường Sự Phát Triển Lãnh Đạo Của Bạn: Nhấn mạnh vào tính cách của người lãnh đạo. Bảy phẩm chất được xác định và có cơ hội để bản thân tự đánh giá từng phẩm chất đó.


KỲ HỌC 3
1. Lãnh Đạo Bắt Đầu Với Thái Độ: 10 nguyên tắc về thái độ được thảo luận trong bài học này.

2. Vòng Tròn Bên Trong Của Lãnh Đạo: Tập trung vào điều cần thiết để xây dựng một mạng lưới có mối quan hệ lành mạnh. Cũng bao gồm một sơ đồ để tự đánh giá bản thân. Những gì cần tìm ở một người cố vấn, một đối tác có trách nhiệm và một người được cố vấn, đều được đề cập. Sử dụng Phao-lô, Banana và Ti-mô-thê để làm ví dụ.

3. Chúa Giê-Xu, Nhà Truyền Thông Vĩ Đại: Bài học này thảo luận về làm thế nào để cải thiện kỹ năng giao tiếp của bạn bằng cách bắt chước thầy. Ma-thi-ơ 13 đề cập đến 6 bài học cơ bản về kỹ năng giao tiếp.

4. Dẫn Dắt Trong Thời Gian Khó Khăn: Các nguyên tắc cơ bản mà nhà lãnh đạo phải hiểu trong việc xử lý con người trong những tình huống khó. Xử lý những lời chỉ trích một cách lành mạnh, các bước hướng tới cuộc đối đầu trong Kinh thánh và năm bước mà Phaolô đã sử dụng với Phi-lê-môn liên quan đến việc xử lý xung đột.

5. Năm Cấp Độ Lãnh Đạo: Quan sát lý do mọi người đi theo lãnh đạo của họ, sử dụng Môi-se trong việc lãnh đạo dân Y-sơ-ra-ên làm ví dụ.

6. Nghệ Thuật Của Chiếc Chậu Và Chiếc Khăn: Phát triển các phẩm chất của một người lãnh đạo phục vụ như Chúa Giê-Xu trong Giăng 13 khi Ngài rửa chân cho các môn đệ của Ngài.


KỲ HỌC 4
1. Cuộc Sống Bạn Muốn Sống: Đề cập đến năm nền tảng Kinh thánh để hiểu và khám phá mục đích cuộc sống của bạn cũng như bài tập để tập viết câu tuyên bố sứ mệnh cuộc đời bạn.

2. Nhà Lãnh Đạo Cầu Nguyện Như Thế Nào: Quan sát cách nhà lãnh đạo cầu nguyện hiệu quả trong những khoảnh khắc quan trọng. Ba cấp độ cầu nguyện được mô tả trong các thuật ngữ quân sự, hậu cần, chiến thuật và chiến lược.

3. Khám Phá Ân Tứ Thuộc Linh Của Bạn: Các bước để khám phá, phát triển ân tứ thuộc linh của bạn và vai trò của nó trong thân thể Đấng Christ.
BỔ SUNG: 72 câu để học viên đánh giá ân tứ thuộc linh của mình.

4. Tôi Thích Phong Cách Của Bạn: Các nhà lãnh đạo ảnh hưởng đến mọi người theo những cách khác nhau. Năm phong cách lãnh đạo khác nhau được thảo luận, cùng với mô tả về những phẩm chất tích cực và tiêu cực của họ.

5. Làm Thế Nào Để Phát Triển Một Nhà Lãnh Đạo: Làm thế nào để xác định được những nhà lãnh đạo tiềm năng, 7 bước để phát triển một nhà lãnh đạo, và 7 bức tranh lãnh đạo từ II Ti-mô-thê 2 là các phần chính của bài học này.

6. Đặc Điểm Của Người Giết Kẻ Khổng Lồ: Xử lý những thách thức lãnh đạo lớn nhất của bạn thông qua mô tả 10 đặc điểm của người giết kẻ khổng lồ - trích từ I Sa-mu-ên 17.

KỲ HỌC 5
1. Nền Tảng Cho Sự Lãnh Đạo Của Chúng Ta: Trong quá trình theo đuổi kết quả, chúng ta thường sa vào chức vụ được thúc đẩy bởi cảm giác tội lỗi hơn là bởi ân điển. Maria và Martha minh họa cho sự thật này. Sự khác biệt giữa lãnh đạo dựa trên hiệu suất và sự phục vụ được thảo luận trong bài học này.

2. Lãnh Đạo Là Quản Gia: Hiểu biết những nguyên tắc của Chúa đối với việc quản lý tài chính - so sánh giữa làm chủ và làm quản gia, cùng với sự giải thích về nợ, tiết kiệm, và cho đi.

3. Dẫn Dắt Các Tính Cách Khác Nhau: Mô tả kỹ lưỡng về bốn loại tính cách chung và cách dẫn dắt các tính cách khác nhau một cách hiệu quả là điểm nhấn của bài học này.

4. Các Nguyên Tắc Để Hoàn Thành Công Việc: Hành động không phải lúc nào cũng luôn bằng với thành quả. Chúng ta cần phải học để làm việc thông minh hơn chứ không chỉ là chăm chỉ hơn. Trong bài học này, chúng ta xem xét một số phương pháp đã được chứng minh để hoàn thành công việc thông qua những người trong tổ chức của bạn.

5. Sức Mạnh Của Quan Hệ Hợp Tác: Chuyển từ trạng thái cô lập sang hợp tác trong chức vụ của bạn. Điều mà mỗi mục sư có thể học về mối quan hệ hợp tác sử dụng Đa-vít và Giô-na-than, cũng như Sau-lơ và Sa-mu-ên, để minh họa các nguyên tắc Kinh Thánh cho các mối quan hệ hợp tác hiệu quả.
6. Quyết Định Của Bạn Xác Định Số Phận Của Bạn: Nghệ thuật đưa ra quyết định được xem xét trong bài học này. Những sự quyết định của chúng ta không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân của chúng ta mà còn ảnh hưởng đến những người đi theo chúng ta nữa. Thảo luận về 6 bước để đưa ra một quyết định.
KỲ HỌC  6
1. Hôm nay là quan trọng (Sách đã xuất bản tiếng Việt: "Để hôm nay trở thành kiệt tác") - Phát Triển Lãnh Đạo Và Cá Nhân: Phát triển bản thân là điều quan trọng đối với hành trình phát triển khả năng lãnh đạo của bạn. Bạn sẽ trở thành những gì bạn đang trở thành ngay bây giờ. Nếu không có kế hoạch cho sự phát triển bản thân, bạn sẽ phải phản ứng với cuộc sống thay vì sống có mục đích.

2. Lãnh Đạo Và Sự Tín Nhiệm - Thực Hiện Cuộc Gọi Khó: Sự tín nhiệm của bạn với tư cách là một nhà lãnh đạo đến từ cả tính cách mạnh mẽ và năng lực của bạn. Bài học này bao gồm các thành phần phổ biến trong một cuộc gọi khó khăn mà một nhà lãnh đạo phải thực hiện và đưa ra mười sự trợ giúp trong việc thực hiện một cuộc gọi khó khăn.

3. Thời Gian - Tick, Tock, Quản Lý Chiếc Đồng Hồ: Một trong những điều cần thiết nhất trong cuộc sống của một nhà lãnh đạo là cần nhiều thời gian hơn. Quản lý thời gian là một điều cần phải có đối với một nhà lãnh đạo. Bài học này đưa ra những lời khuyên về thời gian.

4. Lãnh Đạo Và Các Mối Quan Hệ - Họ Gây Dựng Tôi Hoặc Phá Vỡ Tôi: Chúa Giê-xu dạy rằng Nước Đức Chúa Trời được xây dựng dựa trên các mối quan hệ. Với tư cách là những nhà lãnh đạo, chúng ta không thể cho rằng mình đã thành công trừ khi chúng ta thành thạo nghệ thuật xây dựng các mối quan hệ lành mạnh.

5. Lãnh Đạo Như Là Một Huấn Luyện Viên - Xây Dựng Một Đội Nhóm Hiệu Quả: Học cách chiêu mộ và trao quyền cho những người phù hợp trong đội nhóm của bạn. Chìa khóa là phát triển các tài năng cá nhân thành một nhóm làm việc hiệu quả với nhau.
6. Mục Đích Tối Thượng Của Lãnh Đạo: Mục đích tối thượng cho việc phát triển kỹ năng lãnh đạo của bản thân là trở nên hiệu quả hơn trong vai trò thúc đẩy sự phát triển của Nước Đức Chúa Trời trên khắp thế giới.
Hướng dẫn đăng ký:
1. Điền đầy đủ thông tin vào form
2. Nhấp nút "ĐĂNG KÝ NGAY" và bạn sẽ nhận được thông tin xác nhận Đã đăng ký thành công qua chatbot.
3. Vào nhóm zalo để nhận thông báo lịch học, ID phòng zoom, file pdf giáo trình học, bài tập hàng tuần và các tài liệu liên quan.
4. Chúng tôi cũng gửi email xác nhận theo địa chỉ bạn cung cấp, nếu bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào, hãy kiểm tra email được gửi từ: tranvanphap85@gmail.com
ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC  NGAY!

tranvanphap.com © 2021

BestYou - Khai Phóng Tiềm Năng
Tel: 03-9295-8585
Fb: fb.com/diengia.tranvanphap

Theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội:

Điền email để nhận thông tin các khóa học khác từ BestYou